Na hlavnú stránku...
 
  kontakt Obchodný názov: SAFKAS s.r.o.
Sídlo:Krivá 2/1045, 040 01 Košice
IČO:43 814 760
DIČ:2022475884
IČ DPH:SK2022475884
Registrácia:Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 20662/V
Tel.:+421 (0) 905 639 116
Email:office@safkas.sk
URL:http://www.safkas.sk
©2008 Safkas, s.r.o. Profil    |    Služby    |    Referencie    |    Kontakt
Powered by: