Na hlavnú stránku...
 
  služby

Vďaka kontaktom, pôsobeniu na európskom trhu a medzinárodnému know-how vie profesionálny tím odborníkov SAFKAS optimálne posúdiť investičné príležitosti a zároveň rešpektovať a dodržiavať etické princípy v podnikaní.

Zaoberáme sa ekonomickými a finančnými službami /faktoring a forfaktoring, operatívny leasing, poskytovanie úverov z vlastných finančných zdrojov/, obchodnými službami najmä v oblasti dopravy a logistiky, poradenstvom v oblasti získania a použitia prostriedkov cez štrukturálne fondy EU, investičnou, projektovou, ale aj realitnou činnosťou / kvalifikované sprostredkovanie kúpy a prenájmu nehnuteľností/.

Zabezpečíme realizáciu celého procesu od akvizície až po finálny predaj. Vytvárame kreatívnu víziu a riadime sa ekonomickými kritériami. Venujeme sa malým i veľkým projektom a prepojeniam na domácich i zahraničných investorov v rámci EU.

©2008 Safkas, s.r.o. Profil    |    Služby    |    Referencie    |    Kontakt
Powered by: